skip to Main Content

| Kompetencer

Firmaet har stor ekspertise indenfor håndtering af byggesager for såvel private som offentlige bygherrer. I korte træk er dette følgende i områder:

• Konstruktioner
• Fundering
• Kloak i terræn
• Vand-, varme- og afløbsinstallationer
• Eftersyn af bygninger
• Tilsyn med byggeopgaver
• Byggestyring
• Udbudsmateriale og tilbudsindhentning
• Budgetoverslag på byggeomkostninger
• Udbedring efter forsikringsskader
• Udførelse af BIPS-beskrivelser

Back To Top